โปรแกรม Online Helpdesk

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. แจ้งปัญหาผ่านทางแบบฟอร์ม online
2. สามารถติดตามปัญหาการแก้ไขพร้อมแสดงรายละเอียดการแก้ไขแต่ละตั้นตอน
3. ระบบรายงานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
4. ส่งแจ้งเตือนผ่าน Group Line (Line Notify) และแจ้งเตื่อนทุกขั้นตอนการแก้ไข
5. มีระบบจัดการ Administrator สำหรับจัดการข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม และรายงาน
คุณสมบัติของระบบ
1. PHP Script Language Version 5.2.6
2. MySQL Database Version 5.0.51b
3. AdminLTE-3.1.0

สนใจทดลองโปรแกรมติดต่อเราได้ที่
cc@iiiboss.com 
♦ ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งานระบบที่นี้
https://iiiboss.com/reghelpdesk
♦ ราคาโปรแกรม พร้อม source code
*3,000 บาท

สั่งซื้อสินค้าคลิก!!
*สามารถตกลงราคาได้รบกวนติดต่อสอบถามผ่านทาง Email: cc@iiiboss.com


รูปหน้าจอการทำงานระบบ

โปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdesk

โปรแกรม Online Helpdesk

โปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdeskโปรแกรม Online Helpdesk