ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HALF

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เฉพาะลูกค้ามาสั่งอาหารหน้าร้านเท่านั้นครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

?ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://iiiboss.com/BB-HALF

Thailand

4415593

29778

4334812