ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Image removed.สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องไปสถานที่ทำงาน…ก็มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้! หากเราประมาทหรือละเลยจากการดูแลตนเองป้องกันตนเองจาก “ จุดเสี่ยง ” เหล่านี้

ที่สำคัญต้องอย่าลืม! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง

 

ที่มา่: https://www.facebook.com/1508839479366405/posts/2910550415861964/